Makalah Analisis Model Interaksi Edukatif

…CBSA DALAM INTERAKSI EDUKATIF…………………………………………………………. 5 2.4 POLA PELAKSANAAN KETRAMPILAN PROSES……………………………………….. 6 2.5 KEBERHASILAN INTERAKSI EDUKATAIF………………………………………………….. 9 BAB III TANGGAAPAN……………………………………………………………………………………….. 11 BAB IV SIMPULAN……………………………………………………………………………………………… 12 DAFTAR RUJUKAN…………………………………………………………………………………………… 13 BAB I PENDAHULUAN…