Pentingnya Agama Islam Bagi Manusia

…Islam………………………………….                      6 C.     Pentingnya Agama Bagi Manusia……………………………………             9 BAB III PENUTUP KESIMPULAN…………………………………………………………………..          15 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………..        17 BAB I PENDAHULUAN A.    Latar belakan masalah Agama adalah sebuah koleksi terorganisir…